گـرادیـانـهـای مـتـنـوع

 بیش از 68  گرادیان های متنوع سی اس اسی  که به زیبایی هر پروژه را تکمیل می کنند. فقط کافی است هر گرادیان  را کپی کرده و آن را در هر قسمت سی اس اس سفارشی  قرار دهید. شما می توانید آن را در هر قسمتی که امکان قرار دادن کلاس سی اس اس وجود دارد آنرا استفاده کنید.
spectrum-background
elegant-rainbow
colored-petal
energetic-soul
fable-wave
bright-brain
confusing-fluid
violet-orange
dynamic-rainbow
paypal-blue
new-blush
artificial-nature
first-chapter
sensitive-destination
illusive-love
chroma-serenity
yellow-tickets
red-crossing
romantic-sun
another-view
bright-leaks
execute-pink
cute-baby
holographic-painting
blue-morals
dynamic-energy
modern-path
blurry-vision
red-scratch
purple-darkteal
blue-bleed
faded-journey
distroted-flower
soil-burst
pipe-dream
water-ripple
urban-health
colorful-utopia
radial-ridge
harbor-explorer
dark-hope
dual-glitch
ethical-destiny
twisted-fire
golden-pond
bluish-star
redish-star
greenish-star
burst-spectrum
spectar
undefined-waves
invisible-life
leaf-rainbow
rainbow-burst
gentle-space
highlight-space
luminosity-rings
luminosity-gemstones
nova-rings
coming-light
orange-sparkle
light-divider
summer-joy
gentle-stars
warm-breeze
orange-summet
descend-sun
vista-wallpaper


الکوی هشتpattern--1
pattern--2
pattern--3
pattern--4
pattern--5
pattern--6
pattern--7
pattern--8

افزودن انیمیشن

برای فعال کردن انیمیشن سی اس اس (شتاب سخت افزاری) برای گرادیان های با چند رنگ ، از کلاس سی اس اس animated-gradient یا animated-gradient-2 استفاده کنید.

برای "فعال کردن" انیمیشن روی دکمه زیر کلیک کنید
© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور