2 ستون (بدون فاصله) + با 1 ستون کناری

~ ماژول های معرفی مقالات آژاکس با "تصاویر مقدماتی" (2 ستون + 1 ستون) ~