مدال پرتی فوتو

مدال پرتی فوتو یک پلاگین (addon) برای صفحه ساز است.

ایجاد نتایج خیره کننده

مدال پرتی فوتو یک پلاگین (addon) برای صفحه ساز با بیش از 34 گزینه در مدیریت است.

انتخابگر مدال - دکمه

برای راه اندازی مدال انتخاب کنید

انتخابگر مدال - آیکون

برای راه اندازی مدال انتخاب کنید
image

انتخابگر مدال - تصویر

برای راه اندازی مدال انتخاب کنید

محتوا - تصویر

محتوا زمانی که مدال باز شد

محتوا - ویدئو

محتوا زمانی که مدال باز شد

محتوای اچ تی ام ال

محتوا زمانی که مدال باز شد

محتوای اچ تی ام ال

محتوا زمانی که مدال باز شد

انعطاف پذیری فلکس بهترین است

مدال پرتی فوتو یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از34 افزونه در مدیریت.
© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور