مدالها

مدال پاپ آپ و مدال بوت استرپ  پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز می باشد..

ایجاد نتایج خیره کننده

مودال پاپ آپ یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از 28 گزینه در مدیریت است.

انتخابگر مدال - دکمه

برای راه اندازی مدال روی دکمه کلیک کنید

انتخابگر مدال - آیکون

برای راه اندازی مدال روی آیکون کلیک کنید.
logo.png

انتخابگر مدال - تصویر

برای راه اندازی مدال روی لوگو کلیک کنید.

محتوا - تصویر

 محتوایی که در مدال نمایش داده خواهد شد

محتوا - ویدئو

محتوایی که در مدال نمایش داده خواهد شد

محتوای اچ تی ام ال

محتوایی که در مدال نمایش داده خواهد شد

محتوای اچ تی ام ال

محتوایی که در مدال نمایش داده خواهد شد

مدال بوت استرپ

مدال بوت استرپ  پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از 18 گزینه در قسمت مدیریت است.
شما می توانید از تصاویر ، ویدئو یا محتوای اچ تی ام ال درون آن استفاده کنید.

تصویر به عنوان مدال

modal image