تصویر

تصویر یک پلاگین در صفحه ساز است که دارای بیش از 14 تنظیم در قسمت مدیریت است.
slide-1-2340x850.jpg
bckg-sea.jpg
bckg-plane.jpg
bckg-beach-1280x465.jpg
bckg-road-1280x465.jpg

تصویر با لینک

Art Colors
Art Colors
painting-1280x720-1.jpg
painting-1280x720-3.jpg
painting-1280x720-2.jpg

تصویر با لایت باکس

شما می توانید تصویر خود را با لایت باکس باز کنید

سبکهای شکل دهی به تصویر

کلاس را به المان تصویربدهید. کلاس ها در بوت استرپ شامل : "img-rounded", "img-circle", "img-thumbnail" می باشد.
img-rounded
Image with circle styling
img-thumbnail