بلندترین محدوده.امن ترین ماشین ها تا کنون.ایمنی فعالعملکرد بی نظیررانندگی خودکار کامل

سریعترین ماشین تولید شده در کره زمین.

0 کیلوکتر/ساعت
کمتر از 6 ثانیه
© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور