نقشه گوگل

نقشه گوگل یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از 28 گزینه در قسمت مدیریت است.

نقشه راه

نقشه ماهواره ای

نقشه ترکیبی

نقشه عوارض زمین

رنگ سفرشی - با کلاس سی اس اس “flex”

با اضافه کردن کلاس سی اس اس “flex” ، دکمه بزرگ نمایی بیشتر / کمتر به رنگ اصلی تغییر می کند

رنگ های سفارشی - اسکرول با چرخ دنده موس فعال است

با 11 رنگ سفارشی و فعال بودن اسکرول با چرخ دنده موس

نقشه راه با تمام گزینه های فعال

فعال بودن اسکرول با چرخ دنده موس ، فعال بودن کنترل نمای خیابان ، فعال بودن کنترل نوع نقشه با کلاس سی اس اس : “flex”.

نقشه با فرم تماس

پس زمینه تیره تر و رنگ سفارشی

فرم تماس

مرا اینجا پیدا کنید

همه محتوای نسخه ی نمایشی فقط برای مقاصد نمونه، در نظر گرفته شده که کمک به درک بهتر شما می کند.

روز ها از ساعت
08:00 - 18:00
شبها از ساعت
18:00 - 22:00

تماس با ما

© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور