گالری فیلیکر

گالری تصاویر فلیکر یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز است با بیش از 12 گزینه در مدیریت . نکته : سایت فیلیکر فیلتر است و استفاده از این افزونه توصیه نمی شود
لطفا از من استفاده نکنید من سرعت سایت شما را خیلی کند می کنم چون مسئولین مرا فیلتر کرده اند

آیدی فیلیکر : 121872154@N04

آیدی فیلیکر : 36587311@N08

آیدی فیلیکر: 127665714@N08

آیدی فیلیکر: 129436896@N08

آیدی فیلیکر: 80668262@N07

آیدی فیلیکر: 90673885@N06

© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور