کاروسل

کاروسل و کاروسل حرفه ای  پلاگین صفحه ساز هستند .

کاروسل حرفه ای

کاروسل حرفه ای  یک پلاگین برای صفحه ساز با بیش از 16 آپشن در قسمت مدیریت است.

ویدئو یوتیوب و وایمو

با استفاده از عرض کامل مرورگر

تصویر پس زمینه

© شهریور 94 کلیه حقوق فارسی سازی قالب متعلق به آرش ابراهیم پور می باشد و هرگونه کپی برداری و فروش در سایت های دیگر به جز راست چین ممنوع می باشد . | فارسی سازی توسط آرش ابراهیم پور