درباره عبدو

... عبدو از کجا آغاز شده است؟

فروردین 1390

فکر و ایده ...

 همه چیز از فکر و ایده آغاز می شود

عبدو ® Abdo
عبدو برند (نام و نشان تجاری) ثبت شده به شماره (280715) است که از تلفظ چهار حرف اول از اسم عبدالرضا که در اینجا اشاره به نام مالک و صاحب امتیاز این برند دارد بدست آمده و به صورت چهار شکل گرافیکی شبیه به هم با بهره گیری از چهار رنگ گوناگون (هر آن چیزی از مشاهدات تصویری در این جهان که بر اساس آن دیدن و دیده شدن برای انسان قابل درک می شود از این چهار رنگ یا ترکیب آن است) بصورت فارسی از راست به چپ عبدو (قرمز - زرد - سبز - آبی) و در این حالت دریچه دیافراگم رنگی موجود در بخش میانی و پائین نقش نقطه حرف (ب) را ایفا مینماید و همزمان بصورت انگلیسی از چپ به راست (آبی - سبز - زرد - قرمز) Abdo خوانده میشود
در هماهنگی و هم جهت سازی طراحی (عبدو) این نام و نشان تجاری با نام مالک و صاحب امتیاز (عبدالرضا) و رسالت کاربردی آن چند اصل رعایت و اجرا شده است که موجب یکپارچگی میان عبدو و عبدالرضا و رسالت کاری آن گردیده است

فروردین 1390

1391

زمینه ی کاری ...

عبدو در چه زمینه ای فعالیت می نماید؟
عبدو
در زمینه ی معرفی کسب و کارها و برندهای درجه یک به زبان عکس و تصویر با بکارگیری از تکنیک های عکاسی و تصویربرداری | طراحی سایت | سئو | برندسازی | فعالیت می نماید
عبدو تلاش میکند تا در یک رابطه و تعامل کاری، هر دو سوی آن برنده باشد.
فرقی نمی کند کسب و کارتان کجای این کره زمین باشید - هر جا که باشید در آنجا نیز در دسترس خواهید بود
همچنین، نمایش ویدیوهایی در زمینه ی اخلاق و شادی درونی را از (عبدالرضا آقایی) در (این لینک) به تماشا خواهید نشت

1403 فروردین

بسوی آینده ...

چشم انداز و مقصد نهایی عبدو کجاست؟

عبدو بسوی روشنائی حرکت میکند. (هم نور می گیرد و هم نور می تاباند) قلب تپنده عبدو با فکر و ایده های پدید آورنده آن (عبدالرضا آقایی) یکپارچه سازی شده است
اگر بخواهیم در یک جمله آنرا قابل درک کنیم میتوانیم اینچنین بگوئیم : برندی که تلاش میکند تا در بیکران هستی، جهان خود را بسازد. جهانی که هر روز روشنائی اش بیشتر شود و بر این اساس نور بیشتری بتاباند.

1403 فروردین

همیشه

ایده و ایمان ...

عبدو بر چه مبنایی به جلو می رود؟
اگر به ایده هایت ایمان داری مطمئن باش افراد، موقعیت و فرصت هایی نیز برای به وجود آمدنش در مسیر راهت قرار میگیرند که تو را یاری دهند فقط تنها کاری که لازم است انجامش دهی این است که بسوی ساختن آن حرکت کنی حتی اگر یک قدم در هر روز باشد